Bayaran Kos Rawatan IJN

Kami membuat analisis berkenaan jumlah bayaran kepada Institut Jantung Negara (IJN) untuk pesakit tanggungan kerajaan dari tahun 2013 hingga 2018. Data yang didapati daripada Dataset … Continue →