Bayaran Kos Rawatan IJN


Kami membuat analisis berkenaan jumlah bayaran kepada Institut Jantung Negara (IJN) untuk pesakit tanggungan kerajaan dari tahun 2013 hingga 2018.

Data yang didapati daripada Dataset Malaysia yang rasmi merangkumi bilangan pesakit tanggungan kerajaan, bilangan lawatan pesakit ke IJN, serta jumlah perbelanjaan dalam kategori kakitangan kerajaan, kategori pesara kerajaan, dan kategori pesakit tidak mampu.

Tahun 2013

Pada tahun 2013, terdapat 46,835 pesakit tanggungan kerajaan yang telah membuat 170,310 lawatan ke IJN.

Jumlah perbelanjaan bagi kategori kakitangan kerajaan adalah RM 155,601,430.25, kategori pesara kerajaan adalah RM 132,278,135.85, dan kategori pesakit tidak mampu adalah RM 73,912,997.80.

Jumlah keseluruhan bayaran kepada IJN bagi tahun tersebut ialah RM 361,792,563.90.

Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat peningkatan jumlah pesakit tanggungan kerajaan dan lawatan pesakit ke IJN. Perbelanjaan juga meningkat dalam semua kategori.

Tahun 2014 & 2015

Bagi tahun 2014, jumlah keseluruhan bayaran adalah RM 381,343,868.45, manakala bagi tahun 2015, jumlahnya adalah RM 418,451,797.52.

Tahun 2016 & 2017

Pada tahun 2016, jumlah bayaran meningkat kepada RM 435,649,639.65, manakala pada tahun 2017, ia mencapai RM 465,076,528.43.

Tahun 2018

Bagi tahun terakhir, iaitu 2018, jumlah bayaran mencapai RM 469,803,377.95. Jumlah keseluruhan bayaran kepada IJN bagi tempoh tahun 2013 hingga 2018 adalah RM 2,532,117,775.90.

Analisis ini menunjukkan peningkatan jumlah pesakit yang memerlukan penjagaan di IJN dan juga perbelanjaan yang diperlukan untuk memberi rawatan kepada pesakit tersebut.

Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesedaran tentang penyakit jantung, peningkatan pesakit yang memerlukan rawatan, serta peningkatan kos perkhidmatan perubatan.

Bayaran yang besar kepada IJN menunjukkan kepentingan institusi ini dalam menyediakan penjagaan kesihatan berkualiti kepada pesakit tanggungan kerajaan.

Ada data tahun 2019 – 2023?

Buat masa ini, tiada data terbaru yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kami akan terus mengemaskini laman ini seandainya maklumat yang baru dikeluarkan.

Leave a Comment