Cara Beli Rumah Pertama (Panduan Lengkap First Home Buyer)


Sudah menjadi impian bagi setiap individu untuk memiliki rumah sendiri. Terutamanya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Sekiranya anda dalam perancangan untuk membeli rumah pertama, adakah anda tahu caranya? Tidak dinafikan adakalanya anda mungkin diomongkan dengan perkhabaran yang mengatakan proses membeli rumah sukar dan terlalu rumit prosesnya. Tetapi sampai bila anda sekadar ingin menjadi penonton melihat individu lain mampu membeli rumah? Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang cara beli rumah pertama anda dengan kaedah yang mudah.

Cara beli rumah pertama

Klik sini untuk membaca tentang nota penting dan tips sebelum membeli rumah pertama anda.

Tip cara beli rumah pertama

Umumnya terdapat tiga peringkat pembelian rumah:

 1. Pra-pembelian
 2. Pembelian
 3. Selepas pembelian.

 

#1 Peringkat pra-pembelian

Dikenali segala peringkat penilaian. Pada peringkat ini terdapat beberapa penilaian yang perlu dilakukan ke atas beberapa aspek secara teliti, seperti:

 1. Kemampuan kewangan

Untuk membeli rumah, ia akan melibatkan pelbagai jenis kos. Antaranya bayaran tempahan (booking), wang pendahuluan, yuran guaman, duti setem dan kos dokumentasi yang lain. Semua kos ini kebiasaannya berkadar langsung dengan harga rumah. Maknanya di sini jika harga rumah pilihan anda tinggi, maka semakin tinggi dan banyaklah kos yang akan terlibat. Jadi anda perlu untuk membuat perkiraan yang teliti berdasarkan kemampuan anda.

 

2. Pemilihan rumah

Sebaiknya, dalam proses memilih rumah pertama anda, ia haruslah memenuhi spesifikasi idaman dan objektif anda. Pada dasarnya spesifikasi pembelian rumah untuk didiami sendiri sudah tentu berbeza dengan spesifikasi rumah untuk dijadikan aset pelaburan, maka kenal pasti tujuan anda nak beli rumah terlebih dahulu.

Berikut antara spesifikasi dan objektif yang mungkin dapat membantu, seperti:

 • Harga rumah
 • Jenis rumah
 • Jenis geran
 • Pelan rumah
 • Kelengkapan
 • Lokasi
 • Kemudahan
 • Jaringan pengangkutan
 • Komuniti persekitaran

Anda boleh melawat sebarang ekspo hartanah atau bertanya kepada syarikat pemaju perumahan jika terdapat projek perumahan yang sesuai untuk anda. Selain itu, terdapat pelbagai laman web yang boleh anda gunakan untuk mencari kediaman yang sesuai dengan anda.

Merujuk kepada ejen hartanah berdaftar mahupun individu persendirian yang ingin menjual rumah juga boleh menjadi antara cara pemilihan rumah. Jika ingin membeli rumah lelong, anda boleh merujuk kepada ejen rumah lelong.

 

Maklumat kewangan peribadi yang diperlukan

Berikut merupakan antara maklumat yang perlu disediakan, seperti:

 

 1. Senarai pendapatan bulanan (Income)
 • Pendapatan tetap
 • Pendapatan tidak tetap seperti elaun bulanan, komisen, bayaran kerja lebih masa (overtime), bonus dan lain-lain
 • Pendapatan sampingan

 

 1. Senarai potongan bulanan (Deduction)
 • Potongan KWSP
 • Potongan SOCSO / PERKESO
 • Potongan Cukai Bulanan (PCB)
 • Potongan Zakat
 • Potongan bulanan lain yang berkenaan

 

 1. Senarai komitmen bulanan
 • Pembiayaan peribadi
 • Pembiayaan kenderaan
 • Kad kredit
 • Pembiayaan ASB
 • Pinjaman pengajian seperti PTPTN
 • Komiten bulanan lain yang berkenaan

 

 1. Senarai pelaburan yang disertai
 • ASB
 • Saham
 • Unit Amanah
 • Pelaburan lain yang berkenaan

 

 1. Senarai simpanan
 • Bank
 • Tabung Haji
 • Simpanan lain yang berkenaan

 

 1. Senaraikan Cukai
 • Cukai Pendapatan
 • Cukai Perniagaan
 • Cukai lain yang berkenaan

 

 1. Dokumen

Semua maklumat senarai di atas perlu mempunyai dokumen sah sebagai bukti contohnya :

 • Pendapatan : Slip Gaji
 • Potongan : Slip Gaji
 • Komitmen (Pembiayaan) : Letter Offer
 • Pelaburan : Buku ASB / Penyata yang dikemas kini
 • Simpanan : Buku Simpanan yang dikemas kini
 • Cukai : Penyata Cukai

 

Apabila sudah menyediakan semua maklumat yang diperlukan, adakah bermakna anda boleh terus membeli rumah pertama? Sabar dulu. Adakah anda pernah dengar mengenai CCRIS dan CTOS?

 

Laporan kredit

Apabila ingin membuat pembelian rumah pertama, sudah tentu anda perlu membuat pinjaman melalui pihak bank, bukan? Jadi anda sewenang-wenangnya pihak bank akan meluluskan pinjaman anda?

Ia adalah satu prosedur di mana pihak bank akan menyemak laporan kredit pemohon pinjaman sebelum meluluskan pembiayaan. Jika laporan kredit pemohon tidak baik, maka agak sukar untuk permohonan pinjaman diluluskan

Sebagai contoh, jika laporan rekod pembayaran CCRIS terdapat tunggakan dan laporan CTOS menyatakan bahawa pemohon adalah seorang pembayar hutang yang tidak bagus, maka ia secara langsung akan menutup peluang pemohon untuk membuat permohonan pinjaman sehingga pemohon dapat memberikan komitmen terbaik dalam menyelesaikan masalah pembayaran balik pinjaman terdahulu.

 

Apa itu CCRIS?

Bagi anda mungkin tidak memahami apa itu CCRIS, ia adalah singkatan kepada Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (Central Credit Reference Information System). Merupakan sistem yang dicipta oleh Bank Negara Malaysia (BNM) yang menyatukan maklumat kredit mengenai peminjam atau peminjam yang berpotensi ke dalam laporan piawaian kredit.

Bank akan merujuk CCRIS untuk membuat rumusan mengenai sikap pemohon dalam membayar ansuran bulan pembiayaan mahupun pinjaman berkaitan institusi kewangan termasuklah PTPTN.

Sekiranya pemohon tidak culas dalam membuat pembayaran, maka CCRIS akan menunjukkan angka kosong pada setiap bulan yang tertera. Jika sebaliknya, iaitu mempunyai tunggakan, maka CCRIS akan menunjukkan angka tertentu contohnya 1 untuk 1 bulan tunggakan atau 24 sebagai petunjuk terdapat 24 bulan tunggakan.

 

Bagaimana pula dengan CTOS?

CTOS membawa maksud Perkhidmatan Tip-Tip Kredit (Credit Tip-Off Service). Merupakan satu perkhidmatan daripada sebuah Agensi Kredit (Credit Reporting Agency (CRA)) . CTOS menyediakan maklumat yang digunakan secara meluas oleh majoriti institusi kewangan, syarikat dan perniagaan komersial, firma perundangan dan institusi lain.

Laporan yang disediakan CTOS adalah antara salah satu sumber rujukan laporan kredit kepada institusi kewangan bagi setiap permohonan pembiayaan yang diterima, sama ada individu mahupun syarikat.

CTOS hanya memberikan maklumat terperinci seperti pengesahan identiti, penglibatan perniagaan, jawatan pengarah dan pemilikan perniagaan. Di samping itu maklumat seperti tindakan perundangan, status kes serta maklumat kebankrapan turut akan diketahui oleh institusi bank.

Jika laporan kredit CCRIS dan CTOS adalah baik, maka anda boleh pergi ke mana-mana institusi kewangan untuk menyemak kelayakan pembiayaan berdasarkan maklumat dan dokumen yang diperlukan. Sekiranya semuanya positif, maka anda sudah boleh mula membuat pencarian rumah pertama anda berdasarkan kelayakan pembiayaan pinjaman anda.

 

#2 Peringkat pembelian

Anda layak dalam memohon pinjaman pembiayaan, anda yakin dengan kemampuan kewangan anda dan telah menjumpai rumah idaman anda, maka langkah seterusnya dalam proses membeli rumah pertama adalah peringkat pembelian rumah.

 

 1. Dokumen perjanjian jual-beli rumah

Membeli rumah akan melibatkan dokumen perjanjian jual-beli rumah (sales-and-purchase aggreement (S&P)), antara penjual dan pembeli. Disebabkan itu, anda sebagai pembeli harus memahami isi kandungan dokumen supaya anda memahami tanggungjawab dan hak anda sebagai pembeli.

Pastikan anda menyemak beberapa butiran berkaitan rumah yang dinyatakan dalam dokumen tersebut seperti nombor lot, harga beli, saiz rumah, jenis bangunan dan pelan lantai rumah. Dokumen tersebut adalah legal document, maka ia menggunakan ayat perundangan. Adalah penting untuk anda berbincang secara bersemuka untuk mendapatkan penerangan yang jelas daripada pihak peguam berkenaan isi kandungan dokumen.

Amat digalakkan untuk pembeli menggunakan khidmat peguam sendiri berbanding menggunakan khidmat peguam yang disediakan penjual atau pemaju. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang penipuan yang tidak diingini. Paling utama, jangan menandatangani sebarang dokumen perjanjian tanpa memahami isi kandungan dokumen perjanjian, okay?

 

 1. Pembayaran

Sekiranya rumah masih dalam pembinaan, pemaju atau kontraktor akan menuntut bayaran mengikut kadar siapnya rumah tersebut. Jadi sebagai pembeli, anda perlu memastikan bayaran diselesaikan kepada pemaju dalam masa 21 hari selepas tuntutan bayaran diterima dan disahkan.

Kebiasaannya pemaju atau kontraktor menuntut terus kepada pembiaya (bank). Tetapi anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bayaran berperingkat tersebut dilakukan dalam jangka masa yang ditetapkan.

Selain itu, walaupun rumah masih belum siap, namun pihak pembiaya pinjaman iaitu institusi kewangan juga boleh meminta bayaran daripada anda sepertimana yang dipersetujui dalam dokumen perjanjian pembiayaan pinjaman perumahan.

Pastikan segala dokumen perjanjian, bayaran dan lain-lain yang berkenaan di simpan dengan baik. Ia adalah untuk memudahkan anda jika berlaku sebarang masalah, atau semasa ingin menjual rumah tersebut pada masa akan datang.

 

#3 Peringkat selepas pembelian

Walaupun anda sudah menyelesaikan urusan perjanjian dan pembayaran, tetapi masih ada perkara yang perlu dilakukan bagi melangkapkan proses pembelian rumah pertama anda.

 

 1. Notis dan sijil

Bukan tamat belajar sahaja akan memperolehi sijil, membeli rumah pun ada sijilnya. Pastikan anda memperolehi semua kunci pintu rumah seperti pintu utama dan pintu bilik, surat serahan kunci atau notis milikan kosong (notice of vacant possession (VC)) dan sijil perakuan siap & pematuhan (certificate of completion & compliance (CCC)).

CCC adalah perakuan yang mengesahkan bahawa sesebuah bangunan tersebut layak dan selamat diduduki. Ia dikeluarkan oleh profesional seperti arkitek, jurutera dan/atau pelukis pelan bangunan yang berdaftar dan disokong oleh Pihak Berkuasa Tempatan sebagai badan penyelia.

 

 1. Memeriksa rumah

Selepas notis milikan kosong dikeluarkan dan disampaikan kepada pembeli, maka pembeli mesti segera mengambil kunci rumah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh makluman. Periksa setiap kunci sama ada padan dengan semua pintu pada rumah yang dibeli.

Anda juga dinasihatkan untuk memeriksa keadaan rumah tersebut untuk melihat jika terdapat kerosakan, kecacatan atau ketidakpatuhan spesifikasi awal sepertimana yang dijanjikan. Sekiranya terlihat sebarang kerosakan atau kecacatan, tandakan, ambil gambar dan hantar notis kepada pemaju atau penjual dengan segera. Pastikan pemaju atau penjual membaiki kerosakan tersebut dalam masa 30 hari selepas notis dihantar.

Ini kerana dalam tempoh 24 bulan selepas tarikh notis milikan kosong, adalah menjadi tanggunjawab pemaju atau penjual untuk membaiki kerosakan/kecacatan atau menanggung kos pembaikan sekiranya dibaiki oleh pembeli berdasarkan syarat-syarat tertentu.

 

 1. Serahan lewat

Bergantung kepada terma yang ditetapkan dokumen S&P, adalah menjadi tanggungjawab pemaju atau penjual untuk menyiapkan rumah dan menyerahkan milikan kosong dalam masa 24 bulan (hartanah hakmilik individu) atau 36 bulan (hartanah hakmilik strata) kepada pembeli.

Jadi sebagai pembeli, anda perlu pastikan pemaju atau penjual mematuhi tempoh tersebut. Jika berlaku kelewatan, anda sebagai pembeli boleh menghantar notis kepada pemaju/penjual dan juga kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT).

Bayaran denda pada kadar 10 peratus setahun daripada harga beli, dikira dari hari ke hari, mulai dari tarikh luput penyerahan pemilikan kosong sehingga tarikh sebenar pembeli mengambil pemilikan kosong rumah yang dibeli, juga boleh dituntut pembeli.

Sekiranya pemaju/penjual gagal menjelaskan bayaran denda yang dituntut, anda boleh failkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) dan kes akan didengar dan diputuskan dalam tempoh 40 hari daripada tarikh pemfailan.

 

Akhir kata

Begitulah proses dan cara beli rumah pertama yang perlu anda ketahui. Tampak rumit, bukan? Tetapi jika anda memahami caranya, ia sebenarnya tidaklah serumit yang disangka. Sekiranya anda masih kurang memahami, anda boleh mendapatkan bantuan individu yang lebih arif mengenai soal jual-beli rumah. Jangan malu untuk mendapatkan bantuan, okay?

Semoga bermanfaat.

Leave a Comment