Sumbangan Asas Rahmah (SARA)


Apa itu Sumbangan Asas Rahmah (SARA)?

SARA adalah program bantuan yang memberikan sokongan kewangan kepada isi rumah miskin tegar di Malaysia.

Program ini bertujuan untuk membantu isi rumah miskin tegar dengan memberikan bantuan tambahan dalam bentuk bakul makanan dan baucar untuk barangan makanan asas.

Program ini memberikan bantuan tambahan kepada keluarga dengan pendapatan yang rendah dan bilangan anak yang berbeza-beza.

Siapa yang layak terima Sumbangan Asas Rahmah (SARA)?

Terdapat enam kategori penerima dalam program SARA, iaitu SARA 1, SARA 2, SARA 3, SARA 4, SARA 5, dan SARA 6. Setiap kategori penerima menerima bantuan pada bulan yang berbeza mulai dari Julai 2023 hingga Disember 2023.

Berikut adalah perincian jumlah bantuan tambahan STR 2023 (dalam Ringgit Malaysia) yang diberikan kepada setiap kategori penerima dalam program SARA:

 • SARA 1 (Julai 2023): RM100
 • SARA 2 (Ogos 2023): RM100
 • SARA 3 (September 2023): RM100
 • SARA 4 (Oktober 2023): RM100
 • SARA 5 (November 2023): RM100
 • SARA 6 (Disember 2023): RM100

Selain itu, terdapat juga jumlah bantuan keseluruhan STR 2023 yang diberikan kepada setiap kategori penerima.

Jumlah ini termasuk bantuan tambahan yang diberikan di bulan tersebut. Berikut adalah perincian jumlah bantuan keseluruhan STR 2023 (dalam Ringgit Malaysia) yang diberikan kepada setiap kategori penerima dalam program SARA:

 • SARA 1: RM1,600
 • SARA 2: RM2,100
 • SARA 3: RM2,600
 • SARA 4: RM3,100
 • SARA 5: RM3,600
 • SARA 6: RM4,100

Jumlah bantuan keseluruhan ini termasuk tambahan bantuan sebanyak RM600 yang diberikan kepada isi rumah miskin tegar tanpa had umur.

Bantuan tambahan ini hanya diberikan kepada isi rumah miskin tegar yang tidak mempunyai had umur tertentu.

Berdasarkan maklumat tersebut menunjukkan jumlah bantuan tambahan dan jumlah bantuan keseluruhan yang diberikan kepada setiap kategori penerima dalam program SARA pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk membantu isi rumah miskin tegar dengan memberikan sokongan kewangan tambahan untuk memenuhi keperluan asas mereka.

Macam mana penerima SARA dipilih?

Penerima SARA dipilih berdasarkan rekod data e-Kasih (ICU JPM), yang merupakan sistem pangkalan data yang mencatatkan maklumat isi rumah yang memerlukan bantuan sosial.

Isi rumah yang terdaftar dalam e-Kasih sebagai miskin tegar akan menjadi kategori penerima SARA.

Ada bantuan tambahan STR untuk penerima SARA?

Sumbangan tambahan SARA akan disalurkan dalam bentuk bakul makanan dan secara baucar untuk barangan makanan asas.

Hal ini bermaksud bahawa penerima akan menerima bantuan dalam bentuk makanan yang telah diatur dalam bakul atau baucar yang boleh digunakan untuk membeli barangan makanan asas.

Macam mana pembayaran bantuan SARA?

Bantuan SARA akan diagihkan melalui pengkreditan ke Kad Pengenalan bagi mereka yang layak.

Dengan menggunakan Kad Pengenalan, penerima yang memenuhi syarat akan menerima kredit dalam akaun mereka yang boleh digunakan untuk membeli barangan makanan di pasaraya terpilih.

Mekanisme terperinci mengenai cara pengedaran bantuan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa, oleh itu penting untuk merujuk kepada sumber maklumat yang terkini untuk mendapatkan mekanisme yang terkini.

Macam mana nak tahu lanjut tentang SARA?

Sila rujuk sumber yang didapati di pautan ini: https://budget.mof.gov.my/manfaat/faq/str.html

Categories STR

Leave a Comment