Pembayaran STR


Pembayaran STR dilaksanakan secara berkala sebanyak empat kali setahun, dan tarikh pembayaran akan diberitahu kepada penerima secara berperingkat.

Fasa 2 bayaran STR telah disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat pada 5 April 2023. Bagi penerima STR 2023 Fasa 2 yang tidak mempunyai akaun bank, mereka berpeluang untuk membuat tuntutan tunai di mana-mana cawangan BSN.

Penerima bayaran STR Fasa 2 merujuk kepada individu yang telah menerima bayaran STR Fasa 1, yang telah dikaji semula dengan maklumat kematian pemohon dan pasangannya sehingga 28 Februari 2023.

Maklumat pembayaran STR mengikut kategori penerima dan had umur

a. Isi Rumah (Tiada Had Umur)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: 0
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM300
 • Fasa 4 (Nov-23): RM200
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM1,000
 • Pendapatan Bulanan: RM2,501-RM5,000
 • Bilangan Anak: 0
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM0
 • Fasa 4 (Nov-23): RM0
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM500

Analisis: Bagi isi rumah tanpa had umur dengan pendapatan bulanan ≤ RM2,500, mereka akan menerima STR sebanyak RM1,000 secara keseluruhan dalam tahun 2023. Bagi isi rumah dengan pendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM5,000, mereka akan menerima jumlah STR yang lebih rendah iaitu RM500 dalam tahun 2023.

b. Isi Rumah (1-2 Anak)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: 1-2
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM400
 • Fasa 4 (Nov-23): RM600
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM1,500
 • Pendapatan Bulanan: RM2,501-RM5,000
 • Bilangan Anak: 1-2
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM150
 • Fasa 4 (Nov-23): RM0
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM650

Analisis: Isi rumah dengan 1-2 anak dan pendapatan bulanan ≤ RM2,500 akan menerima STR sebanyak RM1,500 dalam tahun 2023. Bagi isi rumah dengan pendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM5,000, jumlah STR yang diterima adalah RM650.

c. Isi Rumah (3-4 Anak)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: 3-4
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM600
 • Fasa 4 (Nov-23): RM900
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM2,000
 • Pendapatan Bulanan: RM2,501-RM5,000
 • Bilangan Anak: 3-4
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM200
 • Fasa 4 (Nov-23): RM300
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM1,000

Analisis: Isi rumah dengan 3-4 anak dan pendapatan bulanan ≤ RM2,500 akan menerima STR sebanyak RM2,000 dalam tahun 2023. Bagi isi rumah dengan pendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM5,000, jumlah STR yang diterima adalah RM1,000.

d. Isi Rumah (≥ 5 Anak)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: ≥ 5
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM800
 • Fasa 4 (Nov-23): RM1,200
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM2,500
 • Pendapatan Bulanan: RM2,501-RM5,000
 • Bilangan Anak: ≥ 5
 • Fasa 1 (Jan-23): RM300
 • Fasa 2 (Apr-23): RM200
 • Fasa 3 (Jul-23): RM250
 • Fasa 4 (Nov-23): RM500
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM1,250

Analisis: Isi rumah dengan 5 anak atau lebih dan pendapatan bulanan ≤ RM2,500 akan menerima STR sebanyak RM2,500 dalam tahun 2023. Bagi isi rumah dengan pendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM5,000, jumlah STR yang diterima adalah RM1,250.

e. Warga Emas Sebatang Kara (≥ 60 tahun)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM5,000
 • Bilangan Anak: 0
 • Fasa 1 (Jan-23): RM100
 • Fasa 2 (Apr-23): RM100
 • Fasa 3 (Jul-23): RM200
 • Fasa 4 (Nov-23): RM200
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM600

Analisis: Warga emas sebatang kara yang berumur 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan ≤ RM5,000 akan menerima STR sebanyak RM600 dalam tahun 2023.

f. Bujang (21-59 tahun)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: 0
 • Fasa 1 (Jan-23): RM100
 • Fasa 2 (Apr-23): RM100
 • Fasa 3 (Jul-23): RM150
 • Fasa 4 (Nov-23): RM0
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM350

Analisis: Bujang berumur antara 21 hingga 59 tahun dengan pendapatan bulanan ≤ RM2,500 akan menerima STR sebanyak RM350 dalam tahun 2023.

g. Bujang OKU (19-59 tahun)

 • Pendapatan Bulanan: ≤ RM2,500
 • Bilangan Anak: 0
 • Fasa 1 (Jan-23): RM100
 • Fasa 2 (Apr-23): RM100
 • Fasa 3 (Jul-23): RM150
 • Fasa 4 (Nov-23): RM0
 • Jumlah Keseluruhan Bayaran STR 2023: RM350

Analisis: Bujang OKU (Orang Kurang Upaya) berumur antara 19 hingga 59 tahun dengan pendapatan bulanan ≤ RM2,500 akan menerima STR sebanyak RM350 dalam tahun 2023.

Di mana boleh tengok jadual pembayaran STR yang rasmi?

Sila rujuk pautan ini: https://budget.mof.gov.my/manfaat/faq/str.html

Leave a Comment