Kelayakan STR


Bagi yang masih belum jelas tentang kelayakan STR, sila dapatkan maklumat yang terperinci seperti di bawah.

Apa kelayakan STR Fasa 3?

Kelayakan STR Fasa 3 adalah ditentukan oleh penerima STR Fasa 1 & 2 yang telah melalui proses semakan silang dengan data kematian pemohon dan pasangan hingga 28 Februari 2023.

Ini bermaksud bahawa hanya individu yang masih hidup dan tidak ada catatan kematian untuk pemohon dan pasangan mereka sepanjang tempoh tersebut yang akan memenuhi syarat untuk menerima bayaran STR Fasa 3.

Sistem semakan silang ini memastikan bahawa bayaran hanya diberikan kepada individu yang masih layak menerima manfaat STR dan menghindari pemberian kepada mereka yang telah meninggal dunia.

Dengan menggunakan data terkini dan proses semakan silang yang teliti, pemberian bayaran STR Fasa 3 menjadi lebih tepat dan berkeadilan kepada mereka yang benar-benar layak menerimanya.

Siapa yang layak menerima bantuan STR Fasa 3 ini?

Terdapat beberapa kategori kelayakan berdasarkan umur dan pendapatan dalam konteks STR ini:

Isi Rumah Tanpa Had Umur dan Pendapatan ≤ 5,000

Kategori ini merujuk kepada isi rumah yang tidak terhad oleh had umur dan memiliki pendapatan bulanan yang kurang atau sama dengan RM 5,000.

Mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan STR, tanpa mengira umur individu dalam isi rumah.

Hal ini menunjukkan bahawa bantuan STR dapat membantu semua anggota isi rumah yang memenuhi syarat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Warga Emas Sebatang Kara dengan Umur ≥ 60 tahun

Kategori ini merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun atau lebih tua dan tidak mempunyai pasangan hidup.

Mereka secara khusus memenuhi syarat untuk menerima bantuan STR, tanpa mengira pendapatan mereka.

Hal ini menunjukkan pengiktirafan terhadap keperluan khusus warga emas yang tidak mempunyai sokongan pasangan dan memberikan bantuan kepada mereka untuk mengurangkan beban kewangan.

Bujang dengan Umur 21 tahun – 59 tahun dan Pendapatan ≤ 2,500

Kategori ini merujuk kepada individu yang berumur antara 21 tahun hingga 59 tahun dan memiliki pendapatan bulanan yang kurang atau sama dengan RM 2,500.

Mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan STR, yang menunjukkan sokongan kepada golongan bujang dengan pendapatan yang rendah.

Bantuan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi keperluan asas dan meningkatkan kualiti hidup mereka.

Bujang OKU dengan Umur 19 tahun – 59 tahun

Kategori ini merujuk kepada individu bujang yang juga merupakan OKU (Orang Kurang Upaya) dan berumur antara 19 tahun hingga 59 tahun.

Mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan STR, tanpa mengira pendapatan mereka.

Ini menunjukkan pengiktirafan terhadap keperluan khusus golongan OKU dan memberikan bantuan untuk memastikan mereka dapat hidup dengan lebih selesa dan berdaya saing.

Isi Rumah Miskin Tegar Tanpa Had Umur dan Pendapatan ≤ 1,169

Kategori ini merujuk kepada isi rumah yang memenuhi kriteria “miskin tegar” yang ditentukan berdasarkan pendapatan bulanan yang kurang atau sama dengan RM 1,169.

Isi rumah ini tidak terhad oleh had umur dan berhak menerima bantuan STR.

Ini menunjukkan keperhatian terhadap mereka yang berada dalam keadaan kewangan yang terpinggirkan dan memberikan bantuan yang lebih menyeluruh kepada mereka untuk mengatasi keperluan asas.

Bantuan STR hanya untuk yang layak

Maklumat di atas menunjukkan bahawa STR ditubuhkan dengan matlamat untuk memberikan bantuan kepada pelbagai kategori individu dan isi rumah yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu.

Ini termasuk golongan dengan pendapatan rendah, warga emas sebatang kara, bujang, bujang OKU, dan isi rumah dalam kategori miskin tegar.

Dengan menyasarkan kategori kelayakan yang berbeza, STR bertujuan untuk mengurangkan kesenjangan sosioekonomi, meringankan beban kewangan, dan meningkatkan taraf hidup golongan yang memerlukan.

Untuk bacaan daripada sumber yang rasmi, sila klik pautan https://budget.mof.gov.my/manfaat/faq/str.html dan klik bahagian Kelayakan.

Semoga yang menerima bantuan STR ini akan sentiasa bersyukur.

Leave a Comment