eSPKWS Online (spkws.moe.gov.my)


eSPKWS Online yang juga dikenali sebagai e-Sistem Pengurusan Kewangan Sekolah, adalah sebuah sistem perakaunan yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Malaysia. Sistem eSPKWS yang boleh diakses melalui https://spkws.moe.gov.my akan memudahkan pengurusan kewangan dan perakaunan di sekolah, khususnya dalam pengurusan transaksi kewangan, pemantauan bajet, laporan kewangan, pematahuan undang-undang dan ketelusan.

eSPKWS yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara online dan menyimpan data-data perakaunan dengan lebih efisien dan efektif.

Komponen Utama eSPKWS

eSPKWS mempunyai beberapa modul utama yang penting seperti Modul Permulaan, Modul Daftar Bil, Modul Terimaan, Modul Bayaran, Modul Deposit, Modul Pindah Peruntukan, Modul Penyesuaian, Modul Penyesuaian Bank dan Modul ABT ABB.

Modul Permulaan

Modul Permulaan adalah modul pertama yang digunakan dalam eSPKWS. Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah. Ia membolehkan pengguna untuk menguruskan maklumat pengguna sistem, menguruskan maklumat perihal kumpulan wang sekolah, dan menguruskan maklumat akaun bank.

Modul Daftar Bil

Modul Daftar Bil digunakan untuk mendaftarkan bil-bil yang perlu dibayar oleh sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk mendaftarkan bil-bil baru, membatalkan bil-bil yang tidak diperlukan, dan memperbaharui maklumat bil-bil yang sedia ada.

Modul Terimaan

Modul Terimaan digunakan untuk merekodkan transaksi terimaan yang diterima oleh sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk merekodkan maklumat terimaan, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat terimaan yang sedia ada.

Modul Bayaran

Modul Bayaran digunakan untuk merekodkan transaksi bayaran yang dibuat oleh sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk merekodkan maklumat bayaran, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat bayaran yang sedia ada.

Modul Deposit

Modul Deposit digunakan untuk merekodkan transaksi deposit yang dibuat oleh sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk merekodkan maklumat deposit, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat deposit yang sedia ada.

Modul Pindah Peruntukan

Modul Pindah Peruntukan digunakan untuk merekodkan transaksi pindah peruntukan yang dibuat oleh sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk merekodkan maklumat pindah peruntukan, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat pindah peruntukan yang sedia ada.

Modul Penyesuaian

Modul Penyesuaian digunakan untuk membuat penyesuaian dalam perakaunan kumpulan wang sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk membuat penyesuaian pada akaun-akaun kumpulan wang sekolah, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat penyesuaian yang sedia ada.

Modul Laporan

Modul Laporan digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan berkaitan dengan perakaunan kumpulan wang sekolah. Modul ini membolehkan pengguna untuk menghasilkan laporan-laporan seperti penyata kewangan, penyata akaun, penyata tunai, penyata bank dan banyak lagi.

Modul Penyesuaian Bank

Modul Penyesuaian Bank digunakan untuk membuat penyesuaian dalam perakaunan bank. Modul ini membolehkan pengguna untuk membuat penyesuaian pada akaun bank sekolah, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat penyesuaian bank yang sedia ada.

Modul ABT ABB

Modul ABT ABB digunakan untuk merekodkan transaksi ABT ABB. Modul ini membolehkan pengguna untuk merekodkan maklumat ABT ABB, membuat penyediaan resit dan mengemaskini maklumat ABT ABB yang sedia ada.

Pengurusan dan Operasi eSPKWS

Login dan Capaian Pengguna

Untuk menggunakan eSPKWS, pengguna perlu mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sah. ID pengguna dan kata laluan ini akan diberikan oleh Pengurus Sekolah dan kemudian boleh digunakan untuk log masuk ke sistem. Pengguna juga perlu memastikan bahawa mereka mempunyai capaian internet yang stabil untuk menggunakan eSPKWS dengan berkesan.

Pengesahan Pengurus Sekolah

Pengurus Sekolah adalah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan data-data perakaunan sekolah menggunakan eSPKWS. Oleh itu, sebelum pengguna boleh menggunakan sistem, mereka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengurus Sekolah. Pengesahan ini memastikan bahawa pengguna mempunyai hak akses yang betul dan mematuhi prosedur penggunaan eSPKWS.

Pengumpulan Maklumat Transaksi

eSPKWS membolehkan pengguna mengumpul maklumat transaksi yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Maklumat ini termasuk transaksi yang dibuat oleh pelajar, guru, dan kakitangan sekolah. Pengguna boleh mengakses maklumat ini dengan mudah melalui eSPKWS dan melaporkan transaksi yang tidak sah atau tidak betul.

Kunci Kira-Kira

Kunci Kira-Kira adalah alat yang digunakan untuk mengira jumlah baki yang ada dalam akaun kewangan sekolah. eSPKWS membolehkan pengguna menggunakan Kunci Kira-Kira dengan mudah dan menghasilkan laporan-laporan berkaitan. Pengguna juga boleh mengubahsuai data dan mencapai laporan dengan menggunakan Kunci Kira-Kira.

Kewangan dan Perakaunan Sekolah

Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (SPKWS) adalah satu platform digital yang memudahkan sekolah dalam menguruskan kewangan mereka. Sistem ini membolehkan sekolah mencapai kecekapan, ketepatan, dan ketelusan dalam pengurusan wang dan perbelanjaan. SPKWS mempunyai beberapa modul yang membolehkan pengguna untuk menguruskan transaksi kewangan, termasuk membuat dan memproses invois, memeriksa baki akaun, dan mengeluarkan penyata kewangan.

Penyata Kewangan

Penyata kewangan adalah satu dokumen yang memaparkan keadaan kewangan sekolah pada suatu masa yang tertentu. Penyata kewangan memaparkan jumlah wang yang diterima dan dibelanjakan oleh sekolah, dan ia membantu pengurus sekolah untuk memantau aliran wang dan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam SPKWS, penyata kewangan boleh dikeluarkan dengan mudah dan cepat.

Audit dan Kawalan Dalaman

Audit dan kawalan dalaman adalah penting dalam memastikan bahawa kewangan sekolah diuruskan dengan baik dan berkesan. SPKWS mempunyai modul audit dan kawalan dalaman yang membolehkan pengguna untuk memeriksa transaksi kewangan dan memastikan bahawa ia dilakukan dengan betul dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dan Laporan Kursus

Pemantauan dan laporan kursus adalah penting dalam memastikan bahawa kewangan sekolah diuruskan dengan cekap dan berkesan. SPKWS mempunyai modul pemantauan dan laporan kursus yang membolehkan pengguna untuk memantau aliran wang dan mengeluarkan laporan-laporan yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Laporan-laporan ini membantu pengurus sekolah untuk memantau prestasi kewangan sekolah dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengurusan kewangan.

Sokongan dan Bantuan

Helpdesk dan Aduan

Bagi pengguna yang menghadapi masalah atau pertanyaan berkenaan eSPKWS, Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan Helpdesk eSPKWS di talian 03-88721436 sebagai saluran sokongan dan aduan.

Pengguna boleh menghubungi Helpdesk eSPKWS melalui alamat emel rasmi di [email protected] untuk mendapatkan bantuan dan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi.

Kemaskini dan Nota Modul

Panduan pengguna eSPKWS dan Nota Modul boleh dimuat turun daripada laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengguna boleh merujuk kepada panduan pengguna eSPKWS untuk mengetahui cara-cara menguruskan kewangan sekolah, melaporkan transaksi, menyemak baki dan menghasilkan laporan-laporan berkaitan. Nota Modul pula menyediakan maklumat lanjut berkenaan dengan fungsi-fungsi dalam eSPKWS.

Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan pengguna untuk sentiasa mengemaskini eSPKWS ke versi terkini bagi memastikan sistem berfungsi dengan baik. Maklumat lanjut mengenai kemaskini eSPKWS boleh didapati melalui laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dalam kes-kes di mana pengguna masih menghadapi masalah atau pertanyaan selepas merujuk kepada panduan pengguna eSPKWS dan Nota Modul, pengguna boleh menghubungi Helpdesk eSPKWS untuk mendapatkan bantuan dan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi.

Penggunaan dan Latihan

Kursus Hands On Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

Bagi para pembantu tadbir yang ingin mempelajari eSPKWS, kursus hands on sistem perakaunan kumpulan wang sekolah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan eSPKWS secara cepat dan efektif. Selain itu, kursus ini juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengurusan operasi dalam eSPKWS.

Kursus ini terbuka kepada semua kategori pengguna eSPKWS, termasuk pengurus sekolah dan pegawai perakaunan. Kursus ini diselenggarakan secara berkala dan maklumat lanjut mengenai kursus ini boleh didapati di laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pengurusan Operasi

Untuk memastikan penggunaan eSPKWS berjalan lancar, penting bagi pengurus sekolah untuk memahami pengurusan operasi dalam eSPKWS. Ini termasuklah penyeliaan rekod perakaunan, melapor transaksi, menyemak baki dan menghasilkan laporan-laporan berkaitan.

Pengurusan operasi dalam eSPKWS boleh dilakukan dengan mudah melalui panduan pengguna eSPKWS. Panduan ini mengandungi prosedur kerja dan arahan kerja yang perlu diikuti oleh setiap peringkat pengguna di sekolah yang terlibat dalam perakaunan kumpulan wang sekolah.

Categories MOE

Leave a Comment