eBaki MARA: Panduan Semak Baki Pinjaman Online


eBaki MARA merupakan sistem dalam talian yang diwujudkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk memudahkan urusan penggunaan mereka yang mempunyai pinjaman atau pembiayaan dengan badan tersebut. Sistem ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses maklumat kewangan berkaitan dengan pinjaman MARA mereka.

Pengguna dapat memeriksa baki pinjaman, mencetak penyata, mengajukan permohonan konversi pinjaman, dan membuat pembayaran balik melalui internet dengan cepat dan selamat. Melalui Sistem eBaki, pengguna dijangka dapat mengurangkan kebergantungan terhadap transaksi kewangan fizikal dan bergantung kepada kaedah elektronik yang lebih cekap.

Kepada para siswazah yang ingin membuat semakan baki pinjaman MARA. Anda boleh melakukannya secara online melalui eBaki MARA.

Sedikit makluman untuk anda, eBaki MARA adalah sistem yang telah diperkenalkan oleh MARA bertujuan untuk memudahkan mana-mana pelajar atau individu berkenaan untuk membuat pertanyaan baki, penyata pinjaman, kemudahan lain dan biasiswa MARA.Ini adalah serba sedikit penerangan kami mengenai sistem eBaki MARA bagi anda yang memerlukan pencerahan.

Cara semak eBaki MARA

Berikut merupakan cara untuk membuat semakan baki pinjaman anda melalui halaman eBaki MARA:

 1. Sila layari laman web di sini https://www.apps.mara.gov.my/ebakiv2/.
 2. Anda akan dibawa ke halaman utama eBaki MARA.
 3. Sila masukkan maklumat yang diperlukan pada ruangan yang disediakan.
 4. Masukkan ID Pengguna (No.Kad Pengenalan).
 5. Masukkan Kata Laluan.
 6. Tekan HANTAR.
 7. Jika tiada apa-apa masalah, anda akan dapat mengakses ke dalam sistem.
 8. Selesai.

PERHATIAN

 • Kemudahan hak masuk kepada halaman web MARA ini adalah dihadkan kepada pengguna yang ada kemudahan MARA sahaja.
 • Kemudahan ini membolehkan pengguna menyemak baki tahun semasa dan sebelumnya.
 • Pastikan anda telah mendaftar dengan sistem eBaki MARA terlebih dahulu untuk mengakses maklumat dan mendapatkan kata laluan.

Cara daftar eBaki MARA

Ikuti cara daftar di bawah:

 1. Layari website eBaki MARA di sini https://www.apps.mara.gov.my/ebakiv2/.
 2. Halaman utama eBaki akan terpapar.
 3. Pada ruangan akses, sila klik Pengguna Baru.
 4. Anda akan dibawa ke laman PENGGUNA BARU.
 5. Sila isikan NO.KAD PENGENALAN (BARU).
 6. Sila masukkan NO.KAD PENGENALAN (LAMA) jika ada.
 7. Tekan Cari.
 8. Selesai.

Di manakah boleh membuat bayaran pinjaman MARA?

Jika anda sudah mengetahui baki pinjaman anda. Anda boleh terus melayari halaman MARAeps di sini https://www.bayar.maraeps.my untuk membuat pembayaran pinjaman.

Boleh atau tidak untuk mohon E moratorium MARA?

Ya, boleh. Anda boleh memohon E moratorium untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman pelajaran MARA sekiranya anda mempunyai sebarang kesulitan untuk membuat pembayaran semula.

Bagi urusan permohonan E moratorium, anda boleh melayari laman web di sini https://www.emoratorium.mara.gov.my dan pastikan pastikan anda menepati syarat-syarat permohonan.

Cara Penggunaan eBaki MARA

Untuk menggunakan perkhidmatan eBaki MARA, pengguna harus mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Pendaftaran Akaun
  • Pengguna perlu mendaftar sebagai pengguna pada Akaun.
  • Pastikan menggunakan No. MARA sebagai rujukan dalam transaksi permohonan.
  • Untuk pendaftaran dan mendapatkan No. MARA, layari eBaki MARA.
 2. Login dan Semakan Status
  • Selepas pendaftaran, log masuk menggunakan No. Kad Pengenalan dan kata laluan.
  • Semak status permohonan melalui SMS atau di Mesej Sekuriti Inbox pada i-Akaun.
 3. Penggunaan eBaki
  • Laman eBaki membolehkan pengguna membuat cetakan penyata akaun secara online.
  • Pastikan semua butiran yang dikehendaki diisi dengan lengkap ketika mengakses eBaki MARA.
 4. Pembayaran Online
  • Untuk membuat bayaran balik pinjaman MARA, pengguna boleh mengakses laman bayaran MARA.

Para peminjam MARA dapat memanfaatkan portal eBaki untuk menyemak baki pinjaman secara atas talian dengan mudah dan cepat. Proses di atas harus diikuti secara berurutan untuk memastikan informasi tentang baki pinjaman dapat diakses dan pembaruan status dapat dipantau dengan efektif.

Fungsi Utama eBaki MARA

eBaki MARA menawarkan satu rangkaian fungsi yang integral untuk penggunaan pemegang pinjaman MARA dalam pengurusan kewangan dan penyata pinjaman pendidikan mereka secara online.

Pemantauan Baki

Sistem eBaki memungkinkan pemegang pinjaman untuk memantau baki semasa pinjaman mereka secara real-time. Ini memudahkan pengguna dalam merancang baki pembayaran dan memastikan tiada tunggakan yang terakru dalam akaun mereka.

Pembayaran dan Transaksi

eBaki MARA menyediakan platform untuk melakukan pembayaran pinjaman secara langsung melalui portal tersebut. Pengguna boleh melakukan transaksi kewangan seperti bayaran bulanan atau pembayaran sumbangan lain dengan pantas dan selamat.

Penyata Kewangan

Portal ini juga menawarkan kemudahan untuk mengakses dan mencetak penyata kewangan. Pengguna dapat mengaudit transaksi sebelumnya dan mengesahkan pembayaran yang telah dibuat, memberikan transparansi penuh atas rekod kewangan mereka.

Pengurusan Akaun eBaki MARA

Sistem eBaki adalah portal atas talian yang dikelola oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk memudahkan pengurusan kewangan bagi peminjam. Portal ini membolehkan pengguna untuk:

 • Menyemak baki: Pengguna dapat melihat jumlah baki terkini pinjaman MARA milik mereka.
 • Cetakan penyata: Pengguna boleh mencetak penyata pinjaman secara langsung daripada portal ini.
 • Permohonan Conversion: Portal ini menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk memohon pertukaran syarat pinjaman.
 • Membuat Bayaran: Pengguna boleh membayar pinjaman menggunakan fasiliti pembayaran dalam talian.

Untuk akses ke sistem eBaki, pengguna perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkah asas pengurusan akaun:

 1. Pendaftaran:
  • Kunjungi laman web eBaki MARA.
  • Isi maklumat yang diperlukan untuk mendaftar sebagai ahli baru.
 2. Log Masuk:
  • Masukkan No. Kad Pengenalan sebagai nama pengguna.
  • Masukkan katalaluan untuk akses ke dalam sistem.
 3. Pengurusan Akaun:
  • Pengguna dapat memeriksa baki pinjaman dan print penyata akun.
  • Untuk perubahan syarat pinjaman, pilihan ‘permohonan conversion’ disediakan.

Setiap transaksi atau perubahan dalam sistem eBaki dilindungi dengan ciri keselamatan bagi memastikan data pengguna terjamin. Maklumat seperti No. MARA digunakan sebagai rujukan dalam transaksi pengurusan akaun.

Pengguna disarankan untuk menyemak status permohonan atau sebarang kemaskini terkini dengan mengakses inbox mesej keselamatan atau melalui SMS yang disediakan oleh sistem eBaki.

Keselamatan dan Privasi dalam eBaki MARA

Keselamatan dalam talian merupakan keutamaan bagi eBaki MARA, sistem pengurusan kewangan yang disediakan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Penggunaan teknologi keselamatan mutakhir menjamin perlindungan data peribadi dan transaksi kewangan pengguna.

Aspek Keselamatan:

 • Pengesahan Pengguna: Sistem eBaki MARA memastikan setiap pengguna melalui proses log masuk yang selamat. Pengguna harus mendaftar dan log masuk dengan menggunakan No. Kad Pengenalan dan katalaluan yang kuat.
 • Transaksi Selamat: Untuk pembayaran dan transaksi kewangan, eBaki MARA mengarahkan pengguna ke laman web yang dilindungi, seperti https://bayar.maraeps.my, yang menggunakan protokol SSL untuk melindungi maklumat sensitif.

Perlindungan Privasi:

 • Dasar Privasi: MARA mengamalkan dasar privasi yang jelas, menetapkan bagaimana dan bila maklumat peribadi dikumpul, digunakan, dan dilindungi.
 • Notis Privasi: eBaki MARA memberikan notis privasi kepada penggunanya, memerincikan hak-hak individu berkaitan dengan data peribadi mereka dan caranya untuk menjalankan hak tersebut.

Sistem e-Baki MARA dikelilingi oleh langkah-langkah keselamatan yang rapi, seperti kunci kombinasi dan protokol keselamatan ketat untuk melindungi hasil MARA. Menerusi proses-proses ini, keselamatan dan privasi pengguna sentiasa diutamakan, sambil menawarkan kaedah yang mudah dan cekap untuk mengurus pembiayaan atau pinjaman mereka.

Kesimpulan

Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan panduan kepada anda yang ingin tahu mengenai eBaki MARA. Zaman sekarang nak semak baki atau bayar hutang pun sudah boleh dibuat online.

Selamat mencuba.

Sekadar berkongsi, MARA bukan sahaja memberikan pinjaman pelajaran tetapi turut menyediakan pinjaman MARA untuk perniagaan bagi membantu mereka yang ingin berniaga khususnya buat peniaga kecil.

Semoga bermanfaat.

Leave a Comment