Bantuan Warga Emas (BWE)


Apa itu Bantuan Warga Emas (BWE)?

Bantuan Warga Emas (BWE) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberi sokongan kepada warga emas miskin tegar yang memenuhi kriteria kelayakan, demi menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.

Melalui program ini, individu yang layak akan menerima bayaran sebanyak RM500 sebulan seorang.

Apa kelayakan untuk memohon Bantuan Warga Emas (BWE)?

Kelayakan bagi permohonan BWE ialah pemohon mestilah seorang warganegara Malaysia yang bermastautin di negara ini, terutama warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas.

Kelayakan ini ditentukan oleh pendapatan isi rumah, yang tidak boleh melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.

Namun, warga emas yang tinggal di institusi kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau pusat jagaan harian/berkediaman yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan secara percuma tidak layak untuk bantuan ini.

Pelaksanaan bantuan kebajikan ini selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah Senarai 3 – Jadual Kesembilan Senarai Perundangan.

Macam mana nak mohon Bantuan Warga Emas (BWE) ini?

Permohonan bantuan kewangan diuruskan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian di seluruh negara.

Setiap permohonan yang didaftarkan akan disiasat untuk menilai kelayakan pemohon, berdasarkan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kelayakan dan bukan hak.

Untuk memudahkan proses pentadbiran, pemohon perlu membawa dokumen sokongan semasa ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian, seperti:

 1. Salinan Kad Pengenalan diri pemohon;
 2. Salinan Kad Pengenalan suami/isteri/ibu/bapa/anak yang tinggal bersama;
 3. Salinan sijil kelahiran anak-anak/ahli keluarga yang tinggal bersama;
 4. Salinan penyata gaji (jika ada); dan
 5. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Pemohon boleh mengisi borang-borang berikut:

 1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan; atau
 2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan.

Kenapa anak-anak perlu bantu ibu-bapa mohon Bantuan Warga Emas (BWE)?

Anak-anak perlu membantu ibu-bapa mereka untuk memohon Bantuan Warga Emas (BWE) kerana beberapa alasan:

 1. Kesedaran: Anak-anak mungkin lebih tahu tentang program bantuan dan manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah, termasuk BWE, dan mereka dapat memberi tahu ibu-bapa mereka tentang manfaat ini.
 2. Proses permohonan: Proses permohonan BWE mungkin melibatkan mengisi borang secara dalam talian atau menghantar dokumen penting. Anak-anak dapat membantu ibu-bapa mereka dengan teknologi dan proses ini, terutama jika orang tua kurang mahir dalam penggunaan teknologi.
 3. Dokumen: Anak-anak dapat membantu mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk permohonan, seperti kad pengenalan, dokumen pendapatan, dan lain-lain.
 4. Pemantauan status: Anak-anak dapat membantu memantau status permohonan BWE dan memberi tahu ibu-bapa mereka tentang perkembangan dan keputusan permohonan.
 5. Komunikasi dengan pihak berkuasa: Jika ada sebarang masalah atau pertanyaan mengenai permohonan, anak-anak dapat membantu berkomunikasi dengan pihak berkuasa yang berkenaan untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan.
 6. Kesejahteraan orang tua: Dengan membantu ibu-bapa mohon BWE, anak-anak menunjukkan kepedulian dan sokongan mereka terhadap kesejahteraan orang tua mereka, yang penting dalam memastikan mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih selesa dan berkualiti.

Leave a Comment