Bantuan Kanak Kanak (BKK)


Apa itu Bantuan Kanak Kanak (BKK)?

Bantuan Kanak-Kanak (BKK) bertujuan membantu keluarga atau penjagaan bagi anak-anak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki atau kehilangan penjaga. Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa anak-anak dapat terus tinggal bersama keluarga mereka dan melanjutkan kehidupan mereka tanpa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka pada tahap yang sepatutnya.

Selain itu, BKK juga bertujuan untuk menyokong dan memperkukuhkan institusi keluarga yang terlibat dalam memberikan jagaan yang baik kepada kanak-kanak, termasuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan.

Berapa jumlah bayaran Bantuan Kanak Kanak (BKK) ini?

Kadar Bayaran Kantuan Kanak-Kanak (BKK) adalah program bantuan yang ditawarkan oleh pihak berkuasa untuk membantu keluarga yang mempunyai anak-anak menghadapi beban kewangan yang berkaitan dengan penjagaan dan perkembangan anak-anak. Kadar bayaran BKK ini adalah berdasarkan umur anak dan had maksimum bantuan yang diberikan.

Terdapat dua kategori umur yang digunakan dalam penentuan kadar bayaran BKK, iaitu 6 tahun ke bawah dan 7 tahun hingga 18 tahun.

Untuk anak-anak berumur 6 tahun ke bawah, kadar bayaran BKK adalah sebanyak RM200. Sementara itu, untuk anak-anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun, kadar bayaran BKK adalah sebanyak RM150.

Perlu diperhatikan bahawa terdapat had maksimum bantuan sebanyak RM1000/sebulan sekeluarga.

Ini bermakna jika jumlah bayaran BKK untuk anak-anak dalam satu keluarga melebihi RM1000, jumlah bantuan yang diberikan tetap akan dihadkan kepada RM1000.

Dengan adanya kadar bayaran yang ditetapkan, ia dapat membantu keluarga-keluarga dengan anak-anak dalam menguruskan beban kewangan yang berkaitan dengan penjagaan dan perkembangan anak-anak.

Had maksimum bantuan yang ditetapkan juga memberikan jaminan bahawa jumlah bantuan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

Bagaimanapun, perlu diingat bahawa maklumat ini mungkin hanya memberikan sebahagian daripada gambaran keseluruhan mengenai program BKK.

Terdapat kemungkinan terdapat syarat-syarat tambahan atau perincian lanjut yang perlu dipertimbangkan dalam pengiraan jumlah bantuan sebenar yang akan diberikan kepada keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria program BKK.

Apa kelayakan untuk permohonan BKK?

Untuk memperoleh Bantuan Kanak-Kanak (BKK), terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi:

  1. Warganegara dan menetap di Malaysia.
  2. Keluarga atau penjaga yang memberikan jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa.
  3. Kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah.
  4. Remaja yang berusia 18 tahun ke atas dapat dipertimbangkan jika mereka masih bersekolah hingga menamatkan pendidikan menengah atas.

Pelaksanaan bantuan kebajikan ini dilakukan dengan mematuhi Perlembagaan Persekutuan Malaysia, khususnya dalam Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Hal ini diatur dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah Senarai 3 – Jadual Kesembilan Senarai Perundangan.

Leave a Comment